mgr Agnieszka Sowa

promotor: dr hab. Mariola Krodkiewska, prof. UŚ
https://youtu.be/IR59BrXz_AI

temat rozprawy: 
Zgrupowania makrobezkręgowców bentosowych w zbiornikach antropogenicznych o różnym stopniu zasolenia wód w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym