ks. mgr lic. Roman Chromy

Promotor:  ks. dr hab. Sławomir Zieliński

Link do obrony: https://youtu.be/_EjumP74JDs

temat rozprawy: 
Zagadnienie ryzyka zawierzenia realizowanego w strukturze koła hermeneutycznego w teologicznej refleksji Claude'a Geffré
streszczenie albo opis: