ks. mgr lic. Mateusz Dudkiewicz

Promotor:  Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik

Link do obrony:  https://youtu.be/wiivrHp-iJU

temat rozprawy: 
Prawda, apologia, misja. Pneumatyczna eklezjologia w pismach Romano Guardiniego