Ks. mgr lic. Krzysztof Zięba

Promotor: Ks. prof. dr hab. Józef Budniak

Link do obrony: https://youtu.be/iv7Ub5-UzLo

temat rozprawy: 
Recepcja dekretu o ekumenizmie "Unitatis redintegratio" w diecezji bielsko-żywieckiej w latach 1992-2013
streszczenie albo opis: