Komisje senackie

Skład komisji senackich Uniwersytetu Śląskiego

→  Komisja ds. badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką

→  Komisja ds. budżetu i finansów

→  Komisja ds. kadry naukowej

→  Komisja ds. organizacji i rozwoju Uniwersytetu

→  Komisja ds. kształcenia

→  Komisja ds. współpracy z zagranicą

 

 


 

I. Komisja ds. badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką
1. Prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko Przewodnicząca
2. Dr hab. Małgorzata Kaniowska Wydział Artystyczny
3. Dr hab. Andrzej Kasperek Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
4. Prof. zw. dr hab. Adam Dziadek Wydział Filologiczny
5. Dr hab. prof. UŚ Dariusz Bochenek Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
6. Prof. dr hab. Jerzy Dajka Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
7. Dr hab. prof. UŚ Ewa Łupikasza Wydział Nauk o Ziemi
8. Dr hab. Waldemar Wojtasik Wydział Nauk Społecznych
9. Prof. dr hab. Katarzyna Krasoń Wydział Pedagogiki i Psychologii
10. Dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz Wydział Prawa i Administracji
11. Prof. zw. dr hab. Jerzy Łukaszewicz Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
12. Ks. dr hab. Jacek Kempa Wydział Teologiczny
13. Mgr Konrad Graczyk przedstawiciel doktorantów
W posiedzeniach Komisji uczestniczą z głosem doradczym następujące osoby:
1. Dr hab. Tomasz Czakon ZNP
2. Dr hab. Jolanta Gwioździk NSZZ Solidarność
II. Komisja ds. budżetu i finansów
1. Dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz Przewodnicząca
2. Prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak Wydział Artystyczny
3. Prof. zw. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
4. Prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
5. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Jarosz Wydział Filologiczny
6. Prof. dr hab. Danuta Stróż Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
7. Prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
8. Prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
9. Prof. dr hab. Leszek Marynowski Wydział Nauk o Ziemi
10. Dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski Wydział Nauk Społecznych
11. Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk Wydział Pedagogiki i Psychologii
12. Prof. dr hab. Czesław Martysz Wydział Prawa i Administracji
13. Dr hab. Marek Wójtowicz Wydział Teologiczny
14. Artur Tyński przedstawiciel studentów
W posiedzeniach Komisji uczestniczą z głosem doradczym następujące osoby:
1. Mgr Aneta Trojanowska ZNP
2. Mgr Krzysztof Pszczółka NSZZ Solidarność
III. Komisja ds. kadry naukowej
1. Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś Przewodniczący
2. Dr hab. Bogumiła Mika Wydział Artystyczny
3. Prof. zw. dr hab. Dorota Kwiatkowska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
4. Prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
5. Dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
6. Prof. zw. dr hab. Jan Cholewa Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
7. Dr hab. prof. UŚ Michał Zatoń Wydział Nauk o Ziemi
8. Prof, zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz Wydział Nauk Społecznych
9. Prof. dr hab. Ewa Syrek Wydział Pedagogiki i Psychologii
10. Prof. dr hab. Jacek Górecki Wydział Prawa i Administracji
11. Prof. zw. dr hab. Andrzej Fidyk Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
12. Ks. prof. dr hab. Jan Słomka Wydział Teologiczny
W posiedzeniach Komisji uczestniczą z głosem doradczym następujące osoby:
1. Dr  hab. Beata Wodecka-Duś ZNP
2. Dr hab. Roman Wrzalik NSZZ Solidarność
IV. Komisja ds. organizacji i rozwoju Uniwersytetu
1. Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek Przewodniczący
2. Dr Małgorzata Mendel Wydział Artystyczny
3. Dr hab. Edyta Sierka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
4. Dr Kinga Czerwińska Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
5. Dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch Wydział Filologiczny
6. Dr hab. prof. UŚ Tomasz Goryczka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
7. Prof. zw. dr hab. Krystian Roleder Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
8. Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek Wydział Nauk Społecznych
9. Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk Wydział Pedagogiki i Psychologii
10. Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk Wydział Prawa i Administracji
11. Dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
12. Ks. dr hab. prof. UŚ Arkadiusz Wuwer Wydział Teologiczny
13. Łukasz Grabolus przedstawiciel studentów
W posiedzeniach Komisji uczestniczą z głosem doradczym następujące osoby:
1. Dr Jerzy Reizes-Dzieduszycki ZNP
2. Mgr Gabriela Błaszczyk NSZZ Solidarność
V. Komisja ds. kształcenia
1. Dr hab. Ewa Jarosz Przewodnicząca
2. Dr hab. Krzysztof Marek Bąk Wydział Artystyczny
3. Prof. dr hab. Maria Augustyniak Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
4. Dr hab. Bogusław Dziadzia Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
5. Dr hab. Jolanta Latkowska Wydział Filologiczny
6. Dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota Wydział Filologiczny
7. Dr Katarzyna Trynda Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
8. Dr hab. prof. UŚ Michał Baczyński Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
9. Dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek Wydział Nauk o Ziemi
10. Dr hab. Małgorzata Suchacka Wydział Nauk Społecznych
11. Dr hab. Beata Mazepa-Domagała Wydział Pedagogiki i Psychologii
12. Dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik Wydział Prawa i Administracji
13. Mgr Ernest Wilde Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
14. Dr hab. Marek Wójtowicz Wydział Teologiczny
15. Miłosz Pilarek przedstawiciel studentów
16. Mgr  Katarzyna Słania przedstawiciel doktorantów
W posiedzeniach Komisji uczestniczą z głosem doradczym następujące osoby:
1. Dr Piotr Machura ZNP
2. Mgr Anna Kluczka NSZZ Solidarność
VI. Komisja ds. współpracy z zagranicą
1. Prof. zw. dr hab. Halina Rusek Przewodnicząca
2. Dr hab. Małgorzata Kaniowska Wydział Artystyczny
3. Prof. dr hab. Piotr Świątek Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
4. Dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak Wydział Filologiczny
5. Dr hab. Piotr Porwik Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
6. Prof. zw. dr hab. Jarosław Polański Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
7. Dr hab. Jolanta Burda Wydział Nauk o Ziemi
8. Dr hab. Norbert Rogosz Wydział Nauk Społecznych
9. Dr hab. Teresa Wilk Wydział Pedagogiki i Psychologii
10. Dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska Wydział Prawa i Administracji
11. Dr Katarzyna Forst Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
12. Dr Mariola Kozubek Wydział Teologiczny
13. Prof. dr hab. Jolanta Tambor Szkoła Języka i Kultury Polskiej
14. Izabela Sidur przedstawiciel studentów
15. Mgr Mariusz Wierzgoń przedstawiciel doktorantów
W posiedzeniach Komisji uczestniczą z głosem doradczym następujące osoby:
1. Dr Bernard Grzonka ZNP
2. Dr Magdalena Bełza-Gajdzica NSZZ Solidarność

 

 

Do góry

 

 


Zmodyfikował: ns, 07.03.2019