Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • prof. dr hab. Magdalena Wandzioch - Wydział Filologiczny - przewodnicząca
 • dr hab. Paweł Filipiak - Wydział Nauk o Ziemi - zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Piotr Łaszczyca - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Krzysztof Marek Bąk - Wydział Artystyczny
 • dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • dr hab. inż. Michał Mierzwa - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • mgr Małgorzata Klimasz - doktorantka, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • mgr Maciej Małek - doktorant, Wydział Filologiczny
 • mgr Małgorzata Piekarska - doktorantka, Wydział Prawa i Administracji
 • mgr  Łukasz Pieszczek - doktorant, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • mgr Katarzyna Stołpiec - doktorantka, Wydział Teologiczny

Dostarczył: Marek Piestrzyński
Zmodyfikował: ns, 09.10.2018