Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • prof. dr hab. Magdalena Wandzioch - Wydział Filologiczny - przewodnicząca
 • dr hab. Paweł Filipiak - Wydział Nauk o Ziemi - zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Piotr Łaszczyca - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Krzysztof Marek Bąk - Wydział Artystyczny
 • dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • dr hab. inż. Michał Mierzwa - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • mgr Krzysztof Abucewicz - doktorant, Wydział Teologiczny
 • mgr Karolina Gil - doktorantka, Wydział Prawa i Administracji
 • mgr Arita Kuś - doktorantka, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • mgr Mateusz Król - doktorant, Wydział Filologiczny
 • mgr Karol Sikora - doktorant, Wydział Nauk Społecznych

Dostarczył: Marek Piestrzyński
Zmodyfikował: ns, 17.11.2016