JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10.

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10 „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną w obszarze emocjonalno-społecznym"

Ogłoszenie (plik docx)

wzór zgłoszenia (pdf)

wzór zgłoszenia (docx)


Dostarczył: Barbara Spyt