JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko pracy w Projekcie „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

Zgłoszenia  należy przesłać w terminie do dnia 26.07.2019 r.


Dostarczył: Aleksandra Pieniążek