JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko pracy w Projekcie "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany" (3)


Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 31.08.2019 r.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Dostarczył: Aleksandra Pieniążek