JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko pracy w Biurze ds. Projektów Ogólnouczelnianych


Zgłoszenia przyjmowane są do 29 marca 2019 roku.

 


Dostarczył: Aleksandra Pieniążek