Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

1. Co to jest IOS ?

 • jest to forma pomocy polegająca na specjalnym trybie organizacji kształcenia,
 • skierowana jest do studentów, którzy znaleźli się w sytuacji uniemożliwiającej im kontynuowanie toku studiów na zasadach ogólnych,
 • pozwala, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym, na indywidualne ustalenie terminów zajęć, zaliczeń i egzaminów, czy na przesuwanie zaliczeń bądź wcześniejsze wyjścia z zajęć.
 • przyznawana jest na jeden semestr.

IOS może dotyczyć wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów w danym semestrze, bądź tylko niektórych, wówczas w odniesieniu do pozostałych przedmiotów student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach na zasadach ogólnych. Student, któremu wyrażono zgodę na IOS nie musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach na zasadach ogólnych. Musi jednak ustalić z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne sposób uczestnictwa i zaliczenia tych przedmiotów.

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie z prośbą o IOS,
 • wykaz przedmiotów, dla których student ubiega się o zmianę w organizacji studiów.

3. Opłaty:

brak opłat

4. Kto może ubiegać się o IOS ?

 • student wychowujący dziecko,
 • student niepełnosprawny,
 • student studiujący na dwóch kierunkach,
 • w szczególnych przypadkach student uczestniczący w międzynarodowym programie wymiany studentów lub odbywający za zgodą dziekana praktyki zagraniczne,
 • student mający inną, niż wymienione wyżej, sytuację pod warunkiem jej pisemnego uzasadnienia.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się o IOS?

 • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o przyznanie IOS,
 • uzasadnij swoją prośbę,
 • złóż odręczny podpis na podaniu,
 • ustal warunki zaliczenia z prowadzącymi zajęcia z przedmiotów, dla których chcesz coś zmieniać w organizacji,
 • wyszczególnij (np. w tabeli załączonej do wzoru podania) przedmioty, które będziesz realizował w trybie IOS,
 • zbierz podpisy osób prowadzących te przedmioty i oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy

Jeśli chcesz ubiegać się o IOS musisz złożyć pisemny wniosek, najlepiej zaraz po rozpoczęciu semestru. Dziekan podejmuje decyzję w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru, dlatego podanie należy złożyć odpowiednio wcześniej. Jeśli złożysz wniosek po terminie, musisz umotywować, że Twój przypadek jest szczególny (wniosek o przywrócenie terminu).

8. Tryb odwoławczy:

Rektor (§ 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim

9. Podstawa prawna:

§ 9 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim

10. Informacje uzupełniające:

ZałącznikWielkość
IOS_dla_os_niepelnosprawnych.pdf122.84 KB
IOS_dla_os_studiujacych_na_drugim_kierunku.pdf116.19 KB
IOS_dla_os_wychowujacych.pdf113.95 KB
IOS_studia_praktyki_zagraniczne.pdf125.88 KB
IOS_inne_przypadki.pdf159.25 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl