Dziekani i Prodziekani

Telefony i adresy dziekanatów

Wydział Artystyczny

Dziekan

prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak

Prodziekan ds. Badań Naukowych, Artystycznych i Współpracy Międzynarodowej

dr hab. Małgorzata Kaniowska

Prodziekan ds. Promocji i Działań Artystycznych

dr Małgorzata Mendel

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Krzysztof Bąk

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dziekan

prof. zw. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Piotr Świątek

Prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem

dr hab. Edyta Sierka

Prodziekan ds.Kształcenia i Studentów

prof. dr hab. Maria Augustyniak

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Dziekan

prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica

Prodziekan ds. Promocji i Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym

dr Kinga Czerwińska

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Bogusław Dziadzia

Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą

dr hab. Andrzej Kasperek

Wydział Filologiczny

Dziekan

prof. zw. dr hab. Krzysztof Jarosz

Prodziekan ds. Rozwoju Naukowego

prof. zw. dr hab. Adam Dziadek

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia (Katowice)

dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia (Sosnowiec)

dr hab. Jolanta Latkowska

Prodziekan ds.Promocji i Współpracy z Otoczeniem

dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Dziekan

prof. dr hab. Danuta Stróż

Prodziekan ds. Dydaktycznych Kierunków Informatyka i Inżynieria Biomedyczna

dr Katarzyna Trynda

Prodziekan ds. Dydaktycznych Kierunków Mechatronika i Inżynieria Materiałowa

dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska

Prodziekan ds. Naukowych i Studenckich

dr hab. Piotr Porwik

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dziekan

prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej

Prodziekan ds. Kierunków Fizyka oraz Informatyka

prof. dr hab. Jan Sładkowski

Prodziekan ds. Kierunku Chemia

prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Polański

Prodziekan ds. Kierunku Matematyka

dr hab. prof. UŚ Tomasz Połacik

Wydział Nauk o Ziemi

Dziekan

prof. dr hab. Leszek Marynowski

Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek

Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

dr hab. prof. UŚ Michał Zatoń

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr hab. prof. UŚ Ewa Łupikasza

Wydział Nauk Społecznych

Dziekan

dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Promocji

dr hab. Waldemar Wojtasik

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. Małgorzata Suchacka

Prodziekan ds. Ogólnych i Studentów

dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziekan

prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

Prodziekan ds. Nauki

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

dr hab. Teresa Wilk

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

dr hab. Beata Mazepa-Domagała

Wydział Prawa i Administracji

Dziekan

prof. dr hab. Czesław Martysz

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych Kierunek: Administracja I i II st.

dr hab. prof. UŚ Joanna Jagoda

Prodziekan ds.Studiów Niestacjonarnych Kierunków Prawo i Przedsiębiorczość

dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Dziekan

dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz

Prodziekan ds. Nauki i Sztuki

prof. zw. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych

mgr Ernest Wilde

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Organizacji

dr inż. Olaf Flak

Wydział Teologiczny

Dziekan

dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Jacek Kempa

Prodziekan ds. Studentów

dr Marek Wójtowicz


Zmodyfikował: ns, 28.01.2019