Dziekani i Prodziekani

Telefony i adresy dziekanatów

Wydział Humanistyczny

Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Jarosz

Prodziekan ds. kształcenia i studentów

prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski

Prodziekan ds. rozwoju naukowego

prof. dr hab. Adam Dziadek

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem

dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ

Prodziekan ds. wymiany akademickiej

dr hab. Kazimierz Miroszewski, prof. UŚ

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dziekan

prof. dr hab. Leszek Marynowski

Prodziekan ds. kształcenia i studentów

dr hab.  Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. Piotr Świątek

Prodziekan ds. promocji i rozwoju

dr Agata Daszkowska-Golec

Wydział Nauk Społecznych

Dziekan

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Prodziekan ds. kształcenia i studentów

dr Małgorzata Tyrybon

Prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia

dr hab. Robert Pyka

Prodziekan ds. strategii i promocji

dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dziekan

prof. dr hab. Danuta Stróż

Prodziekan ds. kształcenia i studentów

dr Katarzyna Trynda

Prodziekan ds. badań naukowych

prof. dr hab. Jerzy Dajka

Wydział Prawa i Administracji

Dziekan

prof. dr hab. Czesław Martysz

Prodziekan ds. kształcenia i studentów

dr hab. Witold Kurowski

Prodziekan ds. badań naukowych

dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Dziekan

dr hab. Krzysztof Marek Bąk

Prodziekan ds. kształcenia i studentów

dr hab. Bogusław Dziadzia

Prodziekan ds. twórczości artystycznej i umiędzynarodowienia

dr hab. Małgorzata Kaniowska

Prodziekan ds. rozwoju, promocji i współpracy z otoczeniem

dr hab. Kinga Czerwińska

Wydział Teologiczny

Dziekan

ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ

Prodziekan ds. kształcenia i studentów

dr hab. Marek Wójtowicz

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

Dziekan

dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ

Prodziekan ds. kształcenia i studentów

mgr Ernest Wilde

Prodziekan ds. umiędzynarodowienia i organizacji

dr inż. Olaf Flak

Prodziekan ds. sztuki

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Dziekan

dr hab. Alina Świeściak-Fast, prof. UŚ

Prodziekan

dr hab. Michał Baczyński, prof. UŚ


Zmodyfikował: ns, 03.10.2019