Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (nr IH/2/2019) stanowisko adiunkta w Instytucie Historii


Zgłoszenia przyjmowane są do 11 października 2019 roku.