Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki


Dostarczył: Karina Socha